នឿយហត់ហើយ! កម្រងរូបភាពក្រុមគ្រូពេទ្យ ដែលជាវីរបុរស នៅពីក្រោយការប្រយុទ្ធប្រឆាំ ង ជំ ងឺ កូ វី ដ១៩ នៅកម្ពុជា

ឆ្លងកាត់នៅរបត់នៃការប្រែប្រួលស្ថានការណ៍ដ៏លឿន ក្រុមគ្រូពេទ្យទាំងអស់ កំពុងតែមមាញឹក យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការបំពេញនូវកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួន ក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទ-ប់ស្កា-ត់ និងព្យាបាលនូវអ្នកជំ-ងឺ-កូ-វី-ដ ១៩ ទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ។

យ៉ាងណាមិញ ក្រុមគ្រូពេទ្យ ដែលកំពុងតែបំពេញការងារយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងមហាបេសកម្មប្រឆាំ-ង និងការរីករា-លដា-លនៃជំ-ងឺ-កូ-វី-ដ១៩ នៅលើសកលលោក និងជាពិសេសគឺក្រុមគ្រូពេទ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ត្រូវបានគេប្រសិទ្ធនាមឲ្យថា ជាវីរបុរស វីរនារី ដែលបានប្តូរផ្តា-ច់ លះប-ង់អាយុជីវិ-តរបស់ខ្លួន ក្នុងការជួយសង្រ្គោះជីវិតរបស់ប្រជាជនដទៃដែលមានផ្ទុ-កកូ-រី-ដ១៩។
គួររំលឹកផងដែរថា កាលពីពេលថ្មីៗនេះ ក្រោយពីមានព្រឹត្តការណ៍នៃការឆ្ល-ងរី-ករា-លដា-លនៅក្នុងសហគមន៍២០ កុម្ភ: រួចមក ក្រុមគ្រូពេទ្យកម្ពុជា កំពុងតែសកម្មខ្លាំ-ងនៅក្នុងភារកិច្ច របស់ខ្លួន ក្នុងការជួយដល់អ្នកជំ-ងឺ និងជាពិសេសថែមទៅទៀតនោះ ពួកគាត់សឹងតែគ្មានពេលសម្រាក ឆ្លៀតហូបបាយ ហូបទឹក ដើម្បីលះប-ង់រួមចំណែកដល់ការប្រឆាំ-ងនឹងមេ-រោ-គ កូ-វី-ដ១៩៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *